The events of the second half of 2013 in retrospect

Contributor

25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Coetus Theologorum, A Kolozsvári Protestáns Teológia konferenciája a Heidelbergi Káté 450 éves jubileuma alkalmából Díszdoktorkat avattak a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, A Kolozsvári Protestáns Teológia és a Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet tanárainak szimpóziuma

Bibliographic reference

Adorjáni Zoltán: The events of the second half of 2013 in retrospect. In: Református Szemle 107.1 (2014), 109--116