István Ledán M. has Obtained his PhD

Bibliographic reference

Adorjáni Zoltán: István Ledán M. has Obtained his PhD. In: Református Szemle 113.6 (2020), 651--651

Content category

Full text (HTML)

Ledán M. István, az Érköbölkúti Református Egyházközség (Királyhágómelléki Református Egy­házkerület) lelkipásztora 2020. szeptember 17-én, a koronavírus okozta járványveszély miatt zárt körben védte meg A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében című doktori tézisét a Debreceni Református Hittudo­mányi Egyetemen (DRHE). A doktori vizsgabizottság a következő tagokból állt: dr. Kustár Zoltán elnök (DRHE), dr. Peres Imre témavezető (DRHE), dr. Németh Áron belső opponens (DRHE), dr. Lészai Lehel külső opponens (Babeş–Bolyai Tudományegye­tem), dr. Baráth Béla Levente (DRHE), dr. Bodó Sára (DRHE) és dr. László Virgil (budapesti Evan­gélikus Hittudományi Egyetem). Miután Ledán M. István bemutatta röviden doktori dolgozatát, a disputa rendjén pedig megválaszolta az opponensek által feltett kérdéseket, és megvédte téziseit, a bizottság Summa cum laude minősítéssel ítélte oda számára a doktori címet.

A továbbiakban dr. Peres Imre professzor témavezetői bemutatását és a doktori tézis összefoglalását közöljük.