The Laudation of Zoltán Adorjáni at the Károli Prize Award Ceremony

Bibliographic reference

Ősz Sándor Előd: The Laudation of Zoltán Adorjáni at the Károli Prize Award Ceremony. In: Református Szemle 115.6 (2022), 705--707