Koppándi Botond-Péter

Nincs intézményi hovatartozási adat.

Publications: 1

Koppándi Botond Péter (Kolozsvár, 1974) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teológiai tanulmányait (1992–1997). 1996-ban a Meadville–Lombard Theological Insti- tute, Chicago, IL ösztöndíjasa volt. 1997–2009 között a Torockószentgyörgyi Unitárius Egyház- községben végzett lelkipásztori szolgálatot, majd 2000–2001-ben a Starr King School for the Ministry „Balázs Ferenc” ösztöndíjasaként képezte tovább magát Berkeleyben. 2007-től egye- temi tanársegéd, 2017-től adjunktus a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kará- nak Gyakorlati Tanszékén. 2011-ben Oxfordban és Manchesterben volt kutatóösztöndíjas. Ku- tatási területe: homiletika. Doktori címet 2016-ban szerzett a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Az „Új homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása témájú doktori tézisével dr. Fekete Károly és dr. Rezi Elek szakirányításával.

Publications of Botond-Péter Koppándi

A certain crisis has been around in the American Protestant preaching since the 1960’s. It was a crisis caused by boredom in the pews: people were listening to good sermons about the Christian faith, but they were not ignited by the flame of a real faith! The New Homiletic movement addressed this crisis offering narrative, inductive-style sermons, where the ancient Rhetorical notion of ‘delighting’ or delectare has become a key in turning the Christian faith into a personal conviction. Stories became regular parts of preaching, people felt a personal connection with the main characters in the stories, and suddenly they felt a close relationship with the Gospel manifested through these stories. This study presents the beginnings of the ‘narrative turn’ and discusses the necessity of more narrative, inductive-style, story-centered preaching from the Hungarian Protestant pulpits.

Research articleReformátus Szemle 112.5 (2019)