Enghy Sándor

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Publications: 3

Enghy Sándor (Tarján, 1956) jelenlegi munkahelye: Sárospataki Református Teológiai Aka­démia. Beosztása: egyetemi tanár, a Bibliai Tudományok Intézetének vezetője. Doktori címet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett 2003-ban, amelyet a Debreceni Reformá­tus Hittudományi Egyetem honosított 2004-ben, és 2010-ben habilitált a budapesti Evangéli­kus Hittudományi Egyetemen. Kutatási területe: masszóra, a Héber Biblia és a Septuaginta grammatikai összefüggéseinek vizsgálata.

Publications of Sándor Enghy

Luke 24:31 relies on 2 Kgs 6:17. The terminology used in the Syriac Peshitta Old Testament translation and the Greek Septuagint can be recognised behind the Syriac Peshitta and Hebrew New Testament translations. The morphological forms are passed on to the New Testament via the mediation of the Septuagint, although the verbal forms also expose the knowledge of the Samaritan Pentateuch. The intertextual relations of 2 Tim 4:17–18 suggest that this text is a summary of the entire Pauline corpus and, in a certain sense, the entire Scripture as well.

Research articleReformátus Szemle 112.1 (2019)

This article considers the theme of politics from the perspective of Dan 4. YHWH gives people power of which they can take advantage. This power is controlled and judged by YHWH, who, on his turn, looks for human representatives who understand His will. The tree surrounded by a band (Dan 4:12) points to the possibility of perseverance in the judgment, which is proclaimed by means of human agents. Anyone dreaming of a better policy has to be-come YHWH’s servant which requires humility and obedience.

Research articleReformátus Szemle 109.4 (2016)

Amikor Noort a Kr. előtti 7. század halálhoz fűződő viszonyát tisztázza,1 akkor fontos szempontokat szolgáltat Zofóniással kapcsolatban is annak ellenére, hogy nem foglalkozik magával a prófétával, hiszen az általa vizsgált körülmények hatottak Zofóniás korában is. A 8. század végén az északi országrész bukása következtében bekövetkező hatalmas demográfiai, politikai és gazdasági változások jelei Júdában is szemmel láthatóak voltak: új városnegyedet találunk Jeruzsálemben, új települések születnek a dombosabb vidékeken. Politikai, gazdasági struktúrák is változnak Asszíria árnyékában, mely ugyancsak érthető, hiszen a világbirodalom megpróbált katonai, politikai, gazdasági, kulturális, vallási területeken beavatkozni a folyamatokba, a fel-fellángoló lázadások láttán.

Református Szemle 104.1 (2011)

A vers vitán felül Zofóniástól származó anyag,1 s annak az egységnek része, mely Júda és Jeruzsálem ítéletéről szól (1,2–2,3), fő témája pedig az Úr napja.

Református Szemle 101.5 (2008)