Református Szemle 107.1 (2014)

Studium

Székely József(7--28)

Die Apostelgeschichte ist eine Missionsgeschichte, die sich von Jerusalem ausgehend bis zur Hauptstadt des Römischen Reiches erstreckt. Der Rede des Paulus am Aeropag kommt eine besondere Stellung sowohl in Buch als auch in der Missionstätigkeit des Paulus zu. Es ist bemerkenswert, wie der Apostel auf seine Zuhörer achtet und sich ihnen bis zu einem gewissen Grad anpasst. Er sucht voller Phantasie und findet die Nische in der Denkwelt und Religion der griechischen Philosophie,durch welche das Licht des Evangeliums einziehen kann.

New Testamentújszövetségi exegézis, Pál apostol, Apostolok cselekedetei 17, sermon
Bardócz-Tódor András(29--35)

The astronomical part of the Ethiopian Book of Enoch refers to an interesting phenomenon, namely the length of the longest day of the year. This data is particularly significant in localising this astronomical observation on the world map. Since the length of the year’s longest day depends on geographical latitude, this data could hint at the latitude of the place, i.e. the approximate geographical location where the Book of Enoch may have been composed. A closer analysis of this reference surprisingly reveals that this place should be looked for somewhere near to latitude 50○, that is far to the north from Palestine.

Old Testament, JudaicaÉnok könyve, etióp Énók könyve, csillagászat, csillagászati naptár
Adorjáni Zoltán(36--48)

Amióta bekövetkezett az 1989-es fordulat és ezzel kétségtelenül elkezdődött erdélyi és királyhágómelléki egyházkerületünk történelmének újabb szakasza, azóta egyre többet beszélünk egyházi jövőképünk szükségességéről a jócskán megváltozott és gyors ütemben folyton változó politikai, gazdasági és szociológiai viszonyok láttán. De vajon mi ösztönöz egyházi jövőképünk megrajzolására? Ezt a kérdést azért kell feltennünk, mert egyházi jövőképünk aszerint rajzolódik meg, hogy mi az ösztönzés forrása.

Practical theologyegyházi jövőkép, lelkészképzés, református lelkészképzés, egyház és misszió
Magyar Balázs Dávid(49--78)

In the early period of the Reformation, this multifaceted radical movement divided the Protestantism into two theological camps. To magisterial reformers (Zwingly, Luther, Calvin), the task of the reformation was not only to remove impurities but to maintain continuity. Anabaptist reformers, on the other hand, saw the task of the reformation as a necessity for a new church modelled not on Catholicism before Boniface (as Luther considered) but on the church before Constantine, or even on the New Testament.

Systematic theologyJohn Calvin, eskü, anabaptizmus
Buzogány Dezső(79--83)

The Communist Party has always been antagonistic to the Churches, having different ideology. The main purpose of the Communist regime after the Second World War was the complete annihilation of all kinds of Churches. This plan was to be carried out by the Secret Police, called the Securitate. In 1960, the two bishops of the two Hungarian Reformed Church Districts in Romania passed away. This was a major opportunity for the Securitate to unify the two Church Districts as a first step, and to waste away the Church, as the second step. They intended to carry out this plan by in-stalling their loyal informers in the highest church position of the unified church. The plan was abandoned after two new bishops were elected. In the Transylvanian Reformed Church District, Nagy Gyula became the bishop. He had had no contact at all with the Securitate before his nominalization; he considered himself a second rank person and not good enough in fulfilling the highest position.

Church historykommunista párt, titkosrendőrség, egyház és politika, Nagy Gyula, püspök

Recensio

Gaal György(84--91)

kakasos templom
Bekő István Márton(92--93)

New TestamentÚjszövetség, Nestle-Aland, görög nyelv
Kurta József Tibor(94--96)

Practical theologyprédikációs kötet

Novum

Straub Etelka(97--104)

Church historydoctoral thesis, Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Buzogány Dezső(104--106)

Church historydoctoral thesis, Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Adorjáni Zoltán(109--116)

25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Coetus Theologorum, A Kolozsvári Protestáns Teológia konferenciája a Heidelbergi Káté 450 éves jubileuma alkalmából Díszdoktorkat avattak a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, A Kolozsvári Protestáns Teológia és a Gyulafehérvári Római Katolikus Kar és Papnevelő Intézet tanárainak szimpóziuma

VariousSzegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Coetus Theologorum, 450 éves a Heidelbergi Káté, díszdoktor-avatás, Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola