Rezi Elek

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Publications: 5.5

Rezi Elek (Szentábrahám, 1954) a Kolozsvári Protestáns Teológián végezte teológiai tanulmányait. Szakmai ismereteit az angliai Unitarian College Manchester ösztöndíjasaként (1985) mélyítette el. 1978 és 1986 között lelkészi szolgálatot végzett Kolozsváron és Bágyonban. Doktori címet 1990-ben szerzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (Ferencz József unitárius püspök teológiai munkássága. A magyar unitárius teológia értékelése a 19. század második és a 20. század első felében), és 2012-ben habilitált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 1986-tól a rendszeres teológiai tanszék vezetője a Kolozsvári Protestáns Teológia unitárius karán. 1996-től az unitárius kar dékánja; 2006-tól 2016-ig az intézet rektora, 1996–2002, valamint 2002–2008 között az Erdélyi Unitárius Egyház főjegyzője volt.

Publications of Elek Rezi

The study reviews the writings and reports of Sándor Tavaszy about the Unitarians. His writings were published in the Református Szemle, Az Út Reformed periodicals and in the Transylvanian press of the time. I examined three areas of Tavaszy’s writings: 1. his reports on Unitarian church events (bishop’ inauguration, Church anniversary); 2. his evaluation of Unitarian personalities (Sámuel Brassai, Balázs Orbán); 3. mutual book reviews (Tavaszy’s books’ reviews by Unitarians and reviews of Unitarian books by Tavaszy). As a conclusion we can state that the writings and reports strengthened the relations between the Hungarian churches in the difficult times between the two world wars, and advocated the possibilities of joint actions in the work of saving the church and the nation.

Research articleReformátus Szemle 115.6 (2022)

The first part of the study deals with the positive and negative effects of globalization. The process of globalization has effects on the environment, on culture, on religions, on political systems, on economic development and prosperity, and on human physical wellbeing in socie- ties around the world. The second part presents important and timely Christian social ethical answers to the challenges of globalization. These answers involve respect for life and Christian ethical values.

Research articleReformátus Szemle 112.5 (2019)

A tömegkommunikáció felfokozott világában élünk, a média információáradattal hálózza be az egyént, a kisebb és nagyobb közösségeket, a társadalmat, az egész világot. A tömegmédia hatása tagadhatatlan, és kultúránk, civilizációnk mai szintjén nélkülözhetetlen a társadalmi együttélés fenntartásához. Azt is mondhatjuk, hogy mindennapi igényünkké vált a média segítségével történő tájékozódás, ismeretszerzés, kapcsolattartás, sőt a szórakozás is.

Református Szemle 105.6 (2012)