A fenntarthatóság igényének eszmetörténeti megalapozása az Ószövetségben

Contributor

Ez a tanulmány bemutat egy történeti áttekintést, hogy a Biblia egy roppant egyedi műnek tekinthető a vallástörténelemben.