Bálint Péter

Nincs intézményi hovatartozási adat.

Publications: 1.5

Bálint Péter (Debrecen, 1958) egyetemi tanár, tudományos kutató, József Attila-díjas író. 1984-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom és történelem szakon. 2000–2020 között a Debreceni Egyetem (DE) Gyermeknevelési és Felnőttképzési, vala-mint Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának oktatója, 2015–2020 között pedig dékánja. 2010-ben habilitált a DE Filozófiai Intézetében az Önmagunk megírásának vágya? című irodalom-elméleti tézisével. Másfél évtizede a Kárpát-medencei etnikumok mesenarratíváit kutatja irodalmi hermeneutikai, komparatisztikai és nyelvfenomenológiai aspektusból. E témában öt tanulmánya jelent meg magyar és angol nyelven, illetve tucatnyi tanulmánykötetet és mesegyűjteményt szerkesztett. Megjelenés előtt áll a Meseértelmezések című kötete a Magyar Napló kiadónál.

Publications of Péter Bálint

Folklorists remain indebted to this day for exploring the possible occurrences of Jesus-patterns in folktales: this is a gap that I aim to fill in this study. The storytellers of the Carpathian Basin were fond of creating parallels between the life and deeds of the fairy-tale hero and Jesus. The narration of the miraculous birth, the divine origin, the hidden childhood, the healing activity, the crucifixion, the underworld passage, and the resurrection as parabolic narratives are presented in plentiful variants. The similarities and differences show that in peasant communities Jesus was imagined as an ordinary man, a teacher, and a helper of the poor. The image of Jesus in the tale narratives sheds light on the mindset and vernacular language of local religious communities.

Research articleReformátus Szemle 115.4 (2022)

Folklorists remain indebted to this day for exploring the possible occurrences of Jesus-patterns in folktales: this is a gap that I aim to fill in this study. The storytellers of the Carpathian Basin were fond of creating parallels between the life and deeds of the fairy-tale hero and Jesus. The narration of the miraculous birth, the divine origin, the hidden childhood, the healing activity, the crucifixion, the underworld passage, and the resurrection as parabolic narratives are presented in plentiful variants. The similarities and differences show that in peasant communities Jesus was imagined as an ordinary man, a teacher and a helper of the poor. The image of Jesus in the tale narratives sheds light on the mindset and vernacular language of local religious communities.

Research articleReformátus Szemle 115.3 (2022)

In the folktales of the ethnicities of the Carpathian Basin, the phenomenon of stepchildhood (due to orphanhood, separation, removal from home, transfer or remarriage) occurs quite frequently. This phenomenon has been thoroughly mapped by mythologists and folklorists, by exegetes and prominent scholars of medieval and modern history from the perspective of different disciplines. However, the literary hermeneutic analysis of these narratives reveals the historical and socio-cultural background, the individual and local community experience from which the existence of a marginalized child, sometimes barely tolerated and sometimes totally deprived of rights in the family, can be interpreted. As a compensation for the unbearable foster-life, the storytellers aim to overwrite the bad experience by creating a good fortune through the intercession of a helping being, a ‟God-sent man”, assisting the hero.

Research articleReformátus Szemle 115.1 (2022)