Romania

Koppándi Botond-Péter

Koppándi Botond Péter (Kolozsvár, 1974) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teológiai tanulmányait (1992–1997). 1996-ban a Meadville–Lombard Theological Insti- tute, Chicago, IL ösztöndíjasa volt. 1997–2009 között a Torockószentgyörgyi Unitárius Egyház- községben végzett lelkipásztori szolgálatot, majd 2000–2001-ben a Starr King School for the Ministry „Balázs Ferenc” ösztöndíjasaként képezte tovább magát Berkeleyben.

Kovács Sándor

Affiliation
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Kovács Sándor (Brassó, 1968) a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) unitárius docense. Teológiai tanulmányait a KTPI-ben végezte (1993), 1998 decemberéig Kolozsvárott végzett lelkipásztori szolgálatot (3. sz. Unitárius Egyházközség), ezt követően pedig a KTPI oktatója. 1995–96-ban a Berkeley-i Starr King School for the Ministry (SKSM) ösztöndíjasa, 2005-ben pedig Sharpe-ösztöndíjas volt Angliában (Oxford és Manchester). 2016-ban egy fél évig oktatott vendégtanárként a Berkeley-i SKSM-ben. Doktori disszertációját a Szegedi Tu­dományegyetemen védte meg 2007-ben.