Mit örökölhet a mai keresztyénség Kálvintól?

Contributor

Milyen választ kaphatunk Kálvin Jánostól korunk szorongató kérdéseire? Ezt a számbavételt kezdte el több földrész számos országának ötven teológusa 2007. április 15–19. között, a John Knox Nemzetközi Református Otthon, a Svájci Protestáns Egyházszövetség, a Református Világszövetség és a Genfi Egyetem Teológiai Fakultása meghívására Genfben tartott értekezletén.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Adorjáni Zoltán: Mit örökölhet a mai keresztyénség Kálvintól?. In: Református Szemle 100.3 (2007), 481--488