A panaszló JHWH panaszló prófétája. I. rész

Contributor

Jelen tanulmánynak az a célja, hogy meghatározza és leírja az egymás mellett található isteni és prófétai panasz közötti viszonyt. Ennek érdekében először megvizsgálja a JHWH panaszait (I.), majd a próféta „vallomásait” (II.), hogy kidomborítsa azok formai és tartalmi sajátosságait. E sajátosságok alapján bemutatja a panaszszövegekből kirajzolódó isten- és prófétaképet, majd összeveti őket egymással (III.).

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kiss Jenő: A panaszló JHWH panaszló prófétája. I. rész. In: Református Szemle 102.1 (2009), 5--14