Ecclesia sine macula et ruga. A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90-re. Összefoglalás

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Füsti-Molnár Szilveszter: Ecclesia sine macula et ruga. A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90-re. Összefoglalás. In: Református Szemle 102.2 (2009), 255--259