Küroszi Theodorétosz: Az első alapelvről

A Református Szemle 2006/1 számában közöltük Küroszi Theodorétosz A görög betegségek orvoslása c. munkája Előhangját és A hitről szóló első fejezetének magyar fordítását.1 Jelen írásunkban ugyanezen mű Az első alapelvről címet viselő második fejezetének első felét bocsátjuk az olvasók rendelkezésére.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Pásztori-Kupán István: Küroszi Theodorétosz: Az első alapelvről. In: Református Szemle 102.3 (2009), 306--326

Tartalmi jellemzők