Nádudvari Sámuel utolsó évei Marosvásárhelyen

Nádudvari Sámuel 1740-ben Kövesdi után került Marosvásárhelyre, miután április 26-án a kollégiumi diákság levélben kérte fel a filozófiai és matematikai tárgyak oktatására az akkor nagyenyedi első lelkészi tisztséget betöltő Nádudvarit, aki már május 2án igennel válaszolt a felkérésre, s megköszönte az iránta mutatott bizalmat.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kolumbán Vilmos József: Nádudvari Sámuel utolsó évei Marosvásárhelyen. In: Református Szemle 102.3 (2009), 340--351