Kálvin kommentárja az első Thesszalonikai levélhez

Contributor

Református exegéta számára elkerülhetetlen Kálvin írásmagyarázati munkássága. Ez a megállapítás hangsúlyos módon érvényes a magyar református írásmagyarázókra. Kálvin kommentárjainak hatástörténetét érdemes lenne egy közös kutatási terv keretében feltárni az egyes teológiai fakultások bevonásával. Jelen előadásban arra vállalkozom, hogy megvizsgáljam, miként tükröződnek a reformátor hermeneutikai elvei az első Thesszalonikai levélhez írott kommentárjában.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Geréb Zsolt: Kálvin kommentárja az első Thesszalonikai levélhez. In: Református Szemle 102.5 (2009), 539--546

Tartalmi jellemzők