Az emberi lélek és az örök élet Kálvin első teológiai munkájában

Jelen tanulmányunkban nem vállalkozhatunk a fiatal Kálvin első teológiai művében, a Psychopannychiában felvetett minden kérdés részletes kibontására, sem annak teljes hatástörténeti elemzésére, mindazonáltal megkíséreljük vázolni azokat a legfontosabb szövegtörténeti, teológiai és aktuális szempontokat, melyek a lélek mibenléte felől gondolkodó keresztyén ember számára támpontul szolgálhatnak.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Pásztori-Kupán István: Az emberi lélek és az örök élet Kálvin első teológiai munkájában. In: Református Szemle 102.5 (2009), 573--594