Kálvin János egyházképe: a keresztyén egyház mint Krisztus teste

Tanulmányomban először Kálvin János személye és életműve értékelésének kérdéseit taglalom röviden, ez után pedig arra a kérdésre adok választ, hogy milyen szentírási építőkövekből áll össze az a kálvini egyházkép, amely már a kezdet kezdetén meggyőző volt és hódított – az ellenséges politikai körülmények ellenére is.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Zabán Bálint Károly: Kálvin János egyházképe: a keresztyén egyház mint Krisztus teste. In: Református Szemle 102.5 (2009), 595--609

Tartalmi jellemzők