Kálvin János Institutiója. Johannes Calvin: Unterricht in der christlichen Religion

Contributor

George Plasger: Ötletadó dolgozat Kálvin Institutiója Weber-fordításának 2008. évi kiadásához
ford. Balogh Béla

Tartalmi jellemzők