Kálvin teológiájának mai olvasata. Kálvin-értekezlet a kolozsvári Protestáns Teológián

Tartalmi jellemzők