Lectori salutem!

Contributor

Az első idegen nyelvű számunk nem maradt visszhang nélkül. A nem magyar anyanyelvű, külföldi megrendelőink örömmel üdvözölték kezdeményezésünket, és köszönetüket fejezték ki azért, hogy a közölt tanulmányok tartalma felől nem csak a rövid összefoglalások révén szerezhettek tudomást, hanem azokat teljes egészükben olyan nyelven olvashatták, amely érthető volt számukra.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Adorjáni Zoltán: Lectori salutem!. In: Református Szemle 103.1 (2010), 5--6

Tartalmi jellemzők