Szavak a könyvbe kötött Ige bárkáján

Subtitle
Jegyzetek a Váradi Biblia jegyzetanyagáról
Contributor

A Váradi Biblia laptükre mutatja, hogy a Szentírás fordításának két hasábba tördelt főszövegét körös-körül más, kisebb méretű betűkkel szedett jegyzet-szigetecskék övezik: a könyvek és fejezetek élén található szövegdobozokba foglalt címfeliratok, és a mindkét függőleges margóra nyomtatott margináliák. Tartalmuk és jellegük szerint a jegyzetek három csoportba sorolhatók: summáriumok, glosszáriumok, és textuáriumok.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Tunyogi Lehel: Szavak a könyvbe kötött Ige bárkáján. Jegyzetek a Váradi Biblia jegyzetanyagáról. In: Református Szemle 103.4 (2010), 357--367