Nagy Leó pápa Tomusa, a rablózsinat és a kalcedoni dogma

Ha világtörténelem színpadán Nagy Leó pápa nevét Attilával 452-ben, majd Geiserich vandál fejedelemmel 455-ben folytatott tárgyalásai tették híressé, a keresztyén teológiában a Tomus ad Flavianum biztosít számára kiemelt helyet. Ez a dogmatikus levél mérföldkő nemcsak az ötödik század krisztológiai vitáinak történetében, hanem Kelet és Nyugat egyházának teológiai kapcsolatában is. Ezt olvasta a száműzött Nesztoriosz, és teljesen egyetértett vele. Ugyanezt az írást a monofiziták nesztoriánusnak bélyegezték, az ortodoxok pedig dicsérték szerzőjét.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Pásztori-Kupán István: Nagy Leó pápa Tomusa, a rablózsinat és a kalcedoni dogma. In: Református Szemle 103.5 (2010), 496--509