A magyar teológiai liberalizmus jellemzői filozófia-teológiai megközelítésből

Contributor

A teológiai liberalizmus főbb vonásait úgy érthetjük meg, ha először megvizsgáljuk annak „hitvallását”. A magyar liberális teológia fő célja, hogy a reformációtól a 19. századig húzódó szabadelvű keresztyénséget, azaz az általuk helyesnek tartott „evangéliumi szellemet az egyes korszakoknak megfelelő alakban felmutassa”.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kovács Ábrahám: A magyar teológiai liberalizmus jellemzői filozófia-teológiai megközelítésből. In: Református Szemle 104.1 (2011), 29--54