Az elképzeléstől a megvalósulásig

Subtitle
Bethlen Gábor elveszett graduálja és az Öreg graduál
Contributor

A reformációt követően a középkori gregorián énekörökség protestáns hitelvek alapján átdolgozott, magyar nyelvű anyagát rögzítő graduálok – néhány kivételtől eltekintve – kéziratos formában terjedtek. Bethlen Gábor fejedelem graduálja a ma már nem hozzáférhető, elpusztult kéziratos graduálok vagy graduál jellegű énekeskönyvek közé tartozik.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kurta József Tibor: Az elképzeléstől a megvalósulásig. Bethlen Gábor elveszett graduálja és az Öreg graduál. In: Református Szemle 104.4 (2011), 356--362