A konfirmáció bevezetése az erdélyi református egyházban. Káté és katekézis

Az erdélyi úrvacsorai viták holtpontról való kimozdulásában nagy szerepe volt a Heidelbergi Káténak. 1566-ban Erdélybe érkezett Heidelbergi Kátét a hazai unitárius meggyőződésű tábor a saját szempontjai szerint átdolgozta, Méliusz közbenjárásának köszönhetően a káté a két tábor közti megegyezés szerinti módosított változata jelent meg 1566-ban Kolozsváron Catechismus Ecclesiarum Dei címmel.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kolumbán Vilmos József: A konfirmáció bevezetése az erdélyi református egyházban. Káté és katekézis. In: Református Szemle 104.6 (2011), 637--650