R. Wormsi Eleázár személyes élményeinek szerepe halákhikus műveiben, két kéziratkiadás kapcsán.

Contributor

Wormsi Eleázár a hászide Askenáz néven ismert középkori európai zsidó pietisztikus és misztikus mozgalom és kör három kiemelkedő alakjának egyike. Három halákhikus művet írt, prédikációt Peszachra, számos kommentárt a Tórához, Prófétákhoz és Írásokhoz, az imakönyvhöz, a Peszách ünnepi haggádához valamint számos és sokféle misztikus teológiai művet. A tanulmány azokat a halakhikus szokásokat igyekszik bemutatni, amelyeknek a szerző ifjúkorában szemtanuja volt.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kozma Emese: R. Wormsi Eleázár személyes élményeinek szerepe halákhikus műveiben, két kéziratkiadás kapcsán.. In: Református Szemle 105.3 (2012), 229--247

Tartalmi jellemzők