Mi köze van Pálnak a második szofisztikához?

Contributor

Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni, hogy a szofisztikát elítélő homiletikák is – és nemcsak Pál idejében – retorikai műveletekkel élnek és retorikus gondolkodásmódban bontakoznak ki. Minden tartalomnak van stílusa, legyen a tartalom filozófiai, retorikai vagy akár teológiai, azaz tartalom és forma elválaszthatatlan egymástól. A stílus pedig retorikai kategória.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Literáty Zoltán: Mi köze van Pálnak a második szofisztikához?. In: Református Szemle 105.4 (2012), 366--375

Tartalmi jellemzők