Bod Péter püspökei a Smirnai Szent Polikárpus című egyháztörténeti műben

Contributor

1712. február 22-én született Bod Péter, református lelkész, irodalom- és egyháztörténész. Egyháztörténeti munkásságának legjelentősebb eredménye a latin nyelvű Historia Hungarorum ecclesiastica. Noha a kézirat már 1756-ban nyomdakész volt, és Bod Péter ki is küldte azt Hollandiába, a könyv majd csak 120 évvel később jelent meg Leidenben, három kötetben. Aki végigtanulmányozza a Smirnai Szent Polikárpus című könyvet, az nagyjából tisztába kerül népünk 16–17. századának, valamint a 18. század első felének történelmével, konfliktusaival és eseményeivel.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Bellágh Nagy Rózsa: Bod Péter püspökei a Smirnai Szent Polikárpus című egyháztörténeti műben. In: Református Szemle 105.6 (2012), 599--609