A váradi nyomdászat kátékiadványai

Contributor

A Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulójára szervezett konferenciánk jó alkalmat nyújt annak áttekintésére is, hogy a nagyváradi református vagy protestáns kötődésű nyomdászat mikor és milyen mértékben járult hozzá kátéirodalmunk gazdagításához, terjesztéséhez.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Pálfi József: A váradi nyomdászat kátékiadványai. In: Református Szemle 107.2 (2014), 133--148