Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján

Tartalmi jellemzők