Commemoratio Imre Lajos (1888. nov. 4. – 1974. márc. 8.)

Contributor

Negyven évvel ezelőtt hunyt el Imre Lajos, a Kolozsvári Protestáns Teológia professzora, az erdélyi református egyházi élet kiemelkedő személyisége. Gyászjelentőjén kissé különösen hathatott a bibliai versrészlet: „nagy fejedelem esett ma el Izráelben” (2Sám 3,38). Mert ez a termetében kis ember, ez a „kistermetűségébe tömörödött nagyság” úgy élt, tanított, nevelt és írt, hogy sohasem tartott igényt „fejedelmi” címre, tekintélyét kiemelő rangokra. Megbízatásaiban nem a nagyságot és elismerést kereste, hanem a „munka” lehetőségeit és formáit: szerény és törhetetlen szorgalommal, de fejedelmi méltósággal szolgált.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Adorjáni Zoltán: Commemoratio Imre Lajos (1888. nov. 4. – 1974. márc. 8.). In: Református Szemle 107.6 (2014), 705--714

Tartalmi jellemzők