Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé

Contributor

Vannak-e egyáltalán keresztény megoldások világi problémákra? – töpreng Dietrich Bonhoeffer, a 20. század erkölcsi gondolkodásának meghatározó alakja egy 1941-es írásában. A kérdés ma még nagyobb súllyal nehezedik az egyházakra, mint háromnegyed századdal ezelőtt. Nélkülözhetetlen kalauz ez a töredékesen is teljes mű mindazok számára, akik nem hajlandók kétes megoldásokkal elfojtani az ember sóvárgó igényét arra nézve, hogy együtt lássa a teremtményt és a Teremtőt, a történelmet és a történelem Urát, a testet és a testté lett Igét.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Visky Sándor Béla: Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé. In: Református Szemle 108.3 (2015), 277--295

Tartalmi jellemzők