Magyarázat Alexandriai Philón De vita contemplativa művének címéhez

Contributor

Ebben a jellemzésben is felfedezhetjük, hogy a törvény szerinti élet, a földi javak megvetése és az elkülönülés, valamint az Istennek szolgáló életvitel együvé tartoznak. A papi, elit jellegű terapeuta létmód pedig az Istenhez menekülés sajátos formája.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Adorjáni Zoltán: Magyarázat Alexandriai Philón De vita contemplativa művének címéhez. In: Református Szemle 108.4 (2015), 359--370