A keresztyénség viszonya más világvallásokhoz és a posztliberális teológia

Contributor

Ebben a tanulmányban szeretném röviden bemutatni a keresztyénség három alapvető hozzáállását más vallásokhoz, és rávilágítani a vallásközi párbeszéd és az összehasonlító vallásteológia kérdéseire. Ezek után a posztliberális teológia George Lindbeck által jelzett felfogásának újszerűségét és annak kritikai értékelését mutatom be.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kovács Ábrahám: A keresztyénség viszonya más világvallásokhoz és a posztliberális teológia. In: Református Szemle 108.4 (2015), 387--403