Miért jó tankönyv Ravasz László Homiletikája?

Contributor

Ravasz László Homiletikája egyrészt sikertörténet, mert teológiatörténeti mérföldkő, és 100 éven át mértékadó munka volt, mert az építő teológiai irányból táplálkozott; és még ma is mértékadó a maga módján. Ha összevetjük Ravasz László könyvét a 19. század közepétől a 20. század elejéig készült homiletikai tankönyvekkel, megállapíthatjuk, hogy ezek sem mé­ retükben, sem minőségükben nem vetélkedhetnek az ő munkájával.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Fekete Károly: Miért jó tankönyv Ravasz László Homiletikája?. In: Református Szemle 108.6 (2015), 597--602

Tartalmi jellemzők