Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése

Tartalmi jellemzők