„Az Ige testté lett...” Karácsony homiletikuma Ravasz László igehirdetői szolgálatában

Contributor

A XX. Század hajnalán a fiatal Ravasz László újragondolta a magyar református homiletikát. Programját alapvetően az úgynevezett "érték teológia" ösztönzi, amelyet az új-kanti filozófia ihletett. Ebben a cikkben a karácsonyi prédikációinak elemzésével vizsgálom homilétikus módszereit. Megvizsgálom a retorikai helyzetet, a választott bibliai szövegeket, a struktúrát, a tartalmat és a prédikációk illusztrációit. Megállapítom azt, hogy fél évszázaddal később még tanulhatunk Ravasz nézeteiből.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kulcsár Árpád: „Az Ige testté lett...” Karácsony homiletikuma Ravasz László igehirdetői szolgálatában. In: Református Szemle 109.6 (2016), 646--662