„Napcsászárok” valláspolitikája az ősi Rómában

Contributor

Az ókori Rómában már a köztársaság idején voltak hagyományai a napkultusznak, bár ezek az ősrégi hagyományok akkor még távolról sem tűntek meghatározóknak. A köztársaság korát a vallási pluralizmus jellemezte, amelynek mibenlétére kiválóan világít rá Karen Armstrong: „Annyi misztérium kultuszához csatlakozhattál, ahányhoz akartál, feltéve, ha ezek nem kísérelték meg veszélyeztetni az ősi isteneket.”

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Tonhaizer Tibor: „Napcsászárok” valláspolitikája az ősi Rómában. In: Református Szemle 111.1 (2018), 47--55