Mi a vallás keletkezésének titka?

Subtitle
Makkai Sándor felfogása
Contributor

Ez a tanulmány a jeles református püspök és teológus, Makkai Sándor vallásfelfogásának néhány aspektusát igyekszik körüljárni. A két fő dimenzió: a valláslélektani és a vallásfenomenológiai. Makkai úgy véli, hogy a valláslélektan mindenekelőtt a vallás keletkezésének titkát igyekszik felfedni. Ha sikerül választ találni erre a kérdésre, akkor ezáltal megtaláljuk a valláspszichológia lényegét. A filozófia, a szociológia, a természettudomány, a néplélektan és az empirikus lélektan mind-mind magáénak érzi, hogy a valláslélektan problémáival és annak jelzett kulcskérdésével foglalkozzék.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Sarnyai Csaba Máté: Mi a vallás keletkezésének titka?. Makkai Sándor felfogása. In: Református Szemle 112.2 (2019), 143--152