Nagy Péter, a tudós tanár, irodalmár, egyházát újjászervező püspök

Subtitle
Születése kétszázadik évfordulójára
Contributor

Az 1819. április 22-én született ifj. Nagy Péter pályája jól példázza, hogy egy céhes környezetből induló városi fiú miként juthatott el az egyházi hierarchia minden lépcsőfokát bejárva a legmagasabbig, a püspöki székig. Halálakor a Protestáns Közlöny ezt állapította meg róla: „Kolozsvár város gyermeke volt a bölcsőtől a koporsóig”. De mekkora utat járt be e 65 év alatt!

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Gaal György: Nagy Péter, a tudós tanár, irodalmár, egyházát újjászervező püspök. Születése kétszázadik évfordulójára. In: Református Szemle 112.3 (2019), 284--308