D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában

Tartalmi jellemzők