Részletes tartalomjegyzék Kálvin János A keresztyén vallás rendszere című könyvéhez

Otto Weber (1902–1966) 1938-as német Institúció-fordítását nemcsak a Kálvintól származó fejezetcímeket mutató tartalomjegyzékkel látta el, hanem a fejezeteken belül az egyes pontok tartalmára utaló alcímeket is írt. Ez a részletes tartalomjegyzék a német olvasó számára megkönnyítette Kálvin nagy művének forgatását. A részletes német tartalomjegyzék magyar fordítása ugyanezt a könnyítést kívánja a magyar olvasóknak is nyújtani. A szöveget fordította Juhász Tamás. A fordítást lektorálta: Kiss Jenő.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Juhász Tamás, Kiss Jenő: Részletes tartalomjegyzék Kálvin János A keresztyén vallás rendszere című könyvéhez. In: Református Szemle 112.5 (2019), 494--536