A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán

Tartalmi jellemzők

Témakör: ÓszövetségKulcsszavak: doktori védés, Jób könyve