Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség

Subtitle
Ravasz László újszövetség-fordítása és újszövetségi magyarázatai
Contributor

A tanulmány a Váradi-Biblia megjelenésének 360-ik évfordulójára készült, és a 20 századi magyar Újszövetség-fordítások közül Ravasz László 1971-ben megjelent fordításához fűzött magyarázatait és egyedi fordítási megoldásait vizsgálja, valamint kitér a gyülekezeti bibliaórákon elhangzott Újszövetség-magyarázataira is, amelyek közül részletesebben foglalkozik a Jelenések könyve 17–18-ik fejezeteihez fűzött magyarázataival.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Kulcsár Árpád: Gyülekezeti igény, lelkipásztori igényesség. Ravasz László újszövetség-fordítása és újszövetségi magyarázatai. In: Református Szemle 116.1 (2023), 30--54