A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai

Contributor

Eddigi ismereteink szerint az 1921-ben megalakult Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek 1927-től jelent meg egy hivatalosnak tekinthető kalendáriuma (naptára), éspedig a Református Árvaházi Képes Naptár (1927–1949). A korabeli nagyváradi református egyházi sajtó feldolgozása és digitalizálása során azonban újabb adatokra bukkantunk, amelyek egy 1923. és egy 1925. évi naptár egykori megjelenését adatolták. Bár többezer példányszámban jelentek meg, e kiadványoknak ma már egyetlen példánya sem maradt fenn.

Tartalom bibliográfiai hivatkozása

Emődi András: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai. In: Református Szemle 116.5 (2023), 522--532