Kézirat szakmai értékelése (Vakellenőrzés)

Description

A kettős vakellenőrzési folyamat

A folyóiratban közzétételre szánt tanulmányok és recenziók ún. "kettős vakellenőrzésen" (double-blind peer-review) esnek át, amely azt jelenti, hogy az értékelési folyamatban a szerző és értékelő személyek egymás számára ismeretlenek. A folyamat a következőképpen vázolható:

  1. A folyóirat weboldalán on-line (esetleg e-mailben továbbított) szerzői kéziratok előbb a főszerkesztőhöz kerülnek. Valamennyi beérkező kéziratot a főszerkesztő ellenőriz, annak érdekében, hogy meggyőződjön: megfelel-e a küldemény a Folyóirat céljainak, a szerző betartja-e a szerzői útmutatójában közzétett szempontokat. A főszerkesztő gondoskodik arról is, hogy a kézirat mentes legyen a szerző személyazonosságára vonatkozó információktól.
  2. A főszerkesztő minden kéziratot két szakmai lektorhoz rendel. A lektoroknak 30 nap áll rendelkezésre az értékelő jelentések elkészítésére és benyújtására. Egy kézirat közzétételéhez legalább két kedvező értékelési jelentés szükséges.
  3. Amint a két jelentés beérkezik a szerkesztőségbe, a főszerkesztő döntést hoz a kézirat sorsáról. Ha a két lektori értékelés ajánlásai eltérőek, a főszerkesztő konzultál a szerkesztőség illetékes tagjaival a kézirat közzétételét illetően. Ebben a folyamatban igénybe vehetik egy harmadik szakmai lektor segítségét is.
  4. Az értékelés véglegesítést követően a főszerkesztő tájékoztatja a kézirat szerzőjét a szakmai lektorálás eredményéről. Abban az esetben, ha a kézirat elfogadásra került, a szerzők a bírálók esetleges ajánlásainak megfelelően felülvizsgálják a leadott kézirat szövegét. Szükség esetén a kézirat új változatában részletesen megjelölik a kritikai megjegyzések feldolgozásának formáját és módját.
  5. A javított verziót a szerzők a Folyóirat internetes felületén keresztül (esetleg e-mailben) eljuttatják a szerkesztőségbe. A főszerkesztő dönt abban a tekintetben, hogy a javított változat megfelel-e a lektori ajánlásoknak és kritikáknak. Nagyobb méretű javításra visszaküldött kéziratok esetén a publikálásra vonatkozó végső döntés meghozatala előtt a főszerkesztő visszaküldheti a kéziratot a korábbi szaklektoroknak.
  6. Ha a kézirat elfogadásra került, elindul a nyomdai előkészület.

Szerzői útmutató a kézirat kettős vakellenőrzésre való előkészítéséhez

A szerzőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a leadott dokumentum a vakellenőrzés előírásainak megfelelően készült el. Kérjük, hogy különösen ügyeljen a következőkre:

  • Amennyiben a dokumentumfeltöltő űrlap mezőin kívül további személyes jellegű adatok közzétételére van szükség, kérjük, hogy azt egy külön dokumentumba foglalja bele és töltse fel a megfelelő felületen.
  • A kézirat törzsszövegének kerülnie kell a szerzőre történő bárminemű közvetlen hivatkozást, amely révén a szerzőt azonosítani lehet. A szerző korábbi publikációira való hivatkozásait személytelen módon kell megfogalmazni. Pl. az "amint azt korábban tárgyaltuk" fogalmazásmód helyett használjuk a "korábbi eredmények értelmében" személytelen fogalmazási módot, illetve a saját hivatkozásban rejtsük el a szerző nevét [Anonymous, 2016]. A szerző egy-egy hivatkozás esetében az alábbi megjegyzéssel is elkerülheti a beazonosítás lehetőségét: "a vakellenőrzési eljárás miatt az irodalmi hivatkozásokat mellőzzük".
  • A kézirat első változatában ne adjon meg a kutatás finanszírozó szervezeteire vagy forrásaira való hivatkozást.
  • Távolítsa el a beküldött Microsoft Word dokumentumból a személyes jelölőket. A Microsoft Word szövegszerkesztőben ez az opció elérhető az alábbi módon: Fájl menüpont > Opciók, Ellenőrizze a problémákat > Dokumentum ellenőrzése > Ellenőrzés. Majd és távolítsa el az összes adatot a Dokumentum tulajdonságaiból és a személyes adatokból.