Szerzői útmutató

Description

A szöveg stílusa/formázás

A főszövegben

 • Betűtípus latin betűknél: Times New Roman
 • Nem latin betűknél (héber, görög) az SBL BibLit / SBL Hebrew / SBL Greek (esetleg más unicode betűtípus használata ajánlott). A nem-unicode betűtípusok közül a BibleWorks betűtípusa támogatott (bwhebb és bwgrkl).
 • Betűméret: 12
 • Bekezdés: szimpla sorköz
 • Igazítás: Sorkizárt

A lábjegyzetben

 • Betűtípus: Times New Roman (latin betűk esetén)
 • Betűméret: 10.
 • Bekezdés: szimpla sorköz
 • Igazítás: Sorkizárt

Az SBL BibLit, illetve a megfelelő héber és görög betűtípusok letölhetők az alábbi oldalról: https://www.sbl-site.org/educational/biblicalfonts.aspx

Lábjegyzet formátuma

A tanulmányban szereplő minden hivatkozást lábjegyzetben kell feltüntetni. Idézett műveknél első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot is fel kell tüntetni lábjegyzetben. A továbbiakban a lábjegyzet rövidített formában jelenik meg (lásd alább). A bekezdéseket behúzással kell jelölni. A tanulmány törzsszövegében megjelenő idegen szavak és címek kurzív írással jelennek, kivéve a hosszabb szövegidézeteket.

Amennyiben az idézett szövegrész idegen nyelven van, a főszövegen a magyar fordítás jelenik meg. Az idézés eredeti nyelvét lehet a lábjegyzetben közölni. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.

További szempontok

 • Idegen szerzőnevek esetében a vezetéknevet a keresztnév előtt, vesszővel elválasztva kell feltüntetni (Családnév, Keresztnév).
 • Az idézett lapszámok után nincs rövidítés (l., p., o., old. stb.).
 • Ha több egymást követő lapra hivatkozunk, a kezdő és záró lapszámot nagykötőjellel választjuk el, és a lapszámokat pedig nem rövidítjük. Tehát a 251–63 helyett 251–263. Ha több nem egymás utáni lapszámot adunk meg, ezeket vessző választja el egymástól: 253, 257, 270.

Hivatkozás formátuma folyóiratban megjelent tanulmány esetén

 • Madarassy-Molnár Máté: A nemi erkölcs és büntetőjogi megítélése az Ókorban. In: Iustum Aequum Salutare, 4. (2008), (123–136) 131.
 • Hays, J. D.: The Cushites: A Black Nation in Ancient History. In: Bibliotheca Sacra, 153. (1996), (397–411) 398.
 • Imre Mihály: 400 éve miénk Szenci Molnár zsoltároskönyve. Tu es Orpheus Pannoniae – Te Pannonia Orpheusa. In: Református Tiszántúl, XV. (2007/6), (18–33) 18.

Hivatkozás formátuma gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány esetén

 • Shinan, A.: Moses and the Ethiopian Woman: Sources of a Story in The Chronicles of Moses. In: Heinemann, J.et al. (szerk.): Studies in Hebrew Narrative Art through the Ages. Scripta Hierosolymitana 27. Magnes Press, Jerusalem 1978, 66–78.

Hivatkozás formátuma könyv esetén

 • Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona. Szent István Társulat, Budapest 2004, 177–179.
 • Coelho, Paulo: Az ördög és Prym kisasszony. Ford. Nagy Viktória. Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest 2009.

Hivatkozás korábban már idézett művek esetén

Hivatkozás lábjegyzetben már idézett szerzőre, amelynek egyetlen művét idézzük a tanulmányban:

 • Imre Mihály: i. m. 28.

Ha egy szerzőtől több írást is idézünk, ismétlődő hivatkozás esetén kiírjuk a szerzőt, utána dőlt betűvel az írásai közül azt, amelyre hivatkozni szeretnénk:

 • Shinan, A.: Moses, 315.

Bibliográfia formátuma

 • Fekete Csaba: Genfi zsoltárok – „most először magyarul”. In: Református Egyház LV. (2003), 253–254. (Ismertetés.)
 • Haiman György: Nicholas Kis a Hungarian Punch-Cutter and Printer 1650–1702. Bibliography of Kis’ Prints. Compiled by Elizabeth Soltész. 17. tétel. Budapest 1983.
 • Hays, J. D.: The Cushites: A Black Nation in Ancient History. In: Bibliotheca Sacra, 153. (1996), 397–401.
 • Sewell, Alida Leni: Calvin, the Body, and Sexuality. VU University Press, Amsterdam 2012.

Rövidítések