Bodnár Lajos

Nincs intézményi hovatartozási adat.

Publikációk: 2.5

Bodnár Lajos (Margitta, 1980) református lelkipásztor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teológiai tanulmányait (1999–2004). 2004 és 2017 között a borosjenői (Aradi Református Egyházmegye), 2017 óta pedig éradonyi (Érmelléki Református Egyházmegye) lelkipásztor. 2014 és 2016 között a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen végzett vallástudományi magiszteri tanulmányokat, 2015 és 2016 között pedig a Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland által Magyarországon szervezett kontextuális képzésen vett részt. 2016 óta a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója. Fő kutatási területe a magyar református liberális teológia a dualizmus korában, különösen Kovács Albert (1838–1904) élete és munkássága.

Bodnár Lajos publikációi

Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásait azért szükséges feltárnunk, mert ezek nélkül nem lehet megérteni teológiai gondolkodását, és az ő helyét sem tudjuk meghatározni a liberális teológia, azon belül ezen irányzat magyarországi képviselőinek igen széles palettáján. Ebben a tanulmányban azon a hatásoknak eredetét kíséreltük felderíteni, amelyek gyermekkorában, kollégiumi, erdélyi és külföldi teológiai tanulmányai alatt érték, és gondolkodását formálhatták.

A mezőbándi gyermekévek egyfelől a családban jelenlevő egyháziasságot, egyházszeretetet, másfelől a hanyatló egyház válságos helyzetének a felismerését nyomták bele kitörölhetetlenül lelkébe. Iskolai évei alatt főleg a racionalizmus eszmerendszerével ismerkedhetett meg, amely megalapozta a későbbi liberális teológiai irányultságot.

Utrechti és Göttingeni tanulmányai alatt egyaránt érhették liberális, közvetítő és ortodox hatások, hazatérése után a radikálisan liberális Ballagi Mór (1815–1891) hatása alá kerülhetett, s bár ez egyértelműen a liberális oldalra állította őt, ilyen irányultága mégsem zárta ki a külföldön megismert hitvalló teológiai iskolák képviselőitől átvett gondolatok felhasználását és alkalmazását.

SzaktanulmányReformátus Szemle 114.1 (2021)

Jókai Mór valláshoz való viszonyulása kevéssé kutatott téma. Szinte minden regényében találkozunk különféle vallási utalásokkal, vallásos kifejezésekkel vagy egyszerűen csak a vallásos világképpel és szellemiséggel.

SzaktanulmányReformátus Szemle 111.4 (2018)