Németh Áron

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Publikációk: 0.5

Németh Áron publikációi

A 72. zsoltárban több olyan kifejezéssel is találkozunk, amely máshol nem szerepel az Ószövetségben. Mivel e kifejezések kapcsán felmerülő értelmezési nehézségek alapvető problémái a helyes fordításnak és az erre épülő exegézisnek, érdemes és szükséges megvizsgálni, s olykor akár felülvizsgálni a különböző korok és körök értelmezési kísérleteit.

SzaktanulmányReformátus Szemle 105 / 2 (2012)